Veeboerderij

In verband met een hevig regenseizoen en huidige problemen met de veiligheid in het gebied, zijn we genoodzaakt te wachten met het kopen van de kuikens.

Dit project heeft als doel het financieren van de bouw en het ondersteunen bij de start van een kippenboerderij voor de kinderopvang van Mother Cares. Het project leidt tot hogere zelfredzaamheid van de doelgroep. Daarnaast wordt er een medewerker opgeleid tot kippenboer. In die zin sluit het project ook aan bij onze pijler ‘onderwijs’.

De veeboerderij, met in eerste instantie kippen en wellicht later ook geiten of schapen, is bedoeld als aanvulling als de reeds bestaande boerderij waar groenten en gewassen worden verbouwd. De veeboerderij wordt bij Mother Cares gebouwd, zodat men zelf op dagbasis de dieren kan onderhouden. De eieren worden gebruikt voor eigen consumptie en eventueel overschot voor verkoop. Als de kippen niet meer leggen, worden ze verkocht. De wens voor een dergelijke boerderij is enkele jaren geleden geuit door madam Joyce Obeng. Onze rol in dit project beperkt zich tot financiële steun en advies wat betreft het runnen van de veeboerderij. In overleg met Mother Cares is besloten om in fases te werk te gaan: in fase één wordt de veeboerderij gebouwd, in de tweede fase worden de dieren en de materialen aangeschaft en in fase drie gaat de boerderij van start.

Fase één is reeds afgerond: het gebouw is klaar voor gebruik. De meeste materialen zijn ook aangeschaft. De begroting is verder rond voor de rest van fase twee en drie. Dat wil zeggen dat er voldoende geld is om de kippen aan te schaffen, een boer te betalen voor het opleidingstraject en de eerste zes maanden voeding en medicatie voor de kippen te kopen. We gaan zeer binnenkort van start met het project.

Mooie donaties voor dit project kregen we onder andere van de Haëlla stichting, mevrouw van Gisteren en de Protestantse Kerk in Boxtel.

Het gebouw voor de veeboerderij.

Het gebouw voor de veeboerderij.

Enkele kippen worden al los op het terrein gehouden.

Enkele kippen worden al los op het terrein gehouden.

En krijgen hier tijdelijk onderdak.

Die kippen krijgen hier tijdelijk onderdak.

Ilse beantwoordt je vragen over dit project graag. Je kunt haar mailen via ilsekeukens@stichtingbewaghana.nl. 

 Terug naar projecten
Terug naar projecten zelfredzaamheid

€3350,00
100%
5 fundraisers