Kleuterschool

Vanaf begin 2013 runt Mother Cares een eigen school. De school heet Mother Cares Educational Complex en omvat een crèche en KG1 tot en met Class6, te vergelijken met ons basisonderwijs. Er wordt les gegeven aan kinderen uit de kinderopvang en de omgeving. Arme gezinnen krijgen ook de kans om hun kinderen naar school te sturen, omdat hier regelingen mee worden getroffen. Zo hoeven sommigen van hen alleen bij te dragen aan de lunch. Gesprekken met ouders uit de omgeving moeten er voor zorgen dat het belang van onderwijs overal doordringt. Het afgelopen jaar is gebleken dat dit gebeurt. Het aantal aanmeldingen groeit, waardoor er nu ruim 250 kinderen naar het scholencomplex komen.

Omdat het aantal aanmeldingen groter was dan verwacht, komt men lokalen te kort. De crèche bevindt zich op dit moment in een ruimte van de kinderopvang en de kleuters zitten in het gebouw dat bedoeld is voor de veeboerderij. Stichting Bewa Ghana heeft daarom in januari 2014 besloten Mother Cares Educational Complex te ondersteunen door een kleuterschool te bouwen.

De bouw is op februari 2014 gestart en in juli 2014 afgerond. Het project kostte in totaal €4070,00. In de toekomst hopen we de kleuterschool uit te breiden met een ziekenboeg en leeshoek.

De plaats van de school is bepaald.

De plaats van de school is bepaald.

De eerste stenen zijn gelegd.

Deze stenen vormen de basis voor de school.

De eerste muurtjes staan: nu de rest nog!

De eerste muurtjes staan: nu de rest nog!

Er wordt hard gewerkt aan de muren.

Er wordt hard gewerkt aan de muren.

De kinderen komen na school kijken bij de nieuwe kleuterklassen.

De kinderen komen na school even kijken.

De basis voor het dak is gelegd.

De houten palen dienen als ondersteuning voor het dak.

Het dak kan er op.

Van hout is een basis voor het dak gemaakt.

Het dak is gemaakt van golfplaten.

Het dak zelf wordt gemaakt van golfplaten.

De kleuterschool is af!

Na een paar maanden werk is de kleuterschool af!

 

Terug naar projecten
Terug naar afgeronde projecten

€4070
100%
12 fundraisers