Mother Cares Girl Child Foundation

Dit project loopt in principe in Ghana door. Op het moment is onze rol er in minimaal, wij hebben onze focus op de andere projecten van Mother Cares gericht. Mogelijk pakken we de ondersteuning in de toekomst weer op.

Sinds februari 2014 ondersteunt Stichting Bewa Ghana een nieuw project: de Mother Cares Girl Child Foundation.

Deze organisatie werd opgericht door Joyce Obeng (tevens oprichtster van de overige Mother Cares projecten) in haar geboorteplaats Gomoa Benso. Het richt zich op jonge meiden, in de leeftijd van ongeveer 11 tot 21, die nog thuis wonen. De gezinnen zijn vaak arm en het belang van goed onderwijs wordt door de ouders niet altijd gezien. De afgelopen jaren is gebleken dat veel van deze meiden, als er niet wordt ingegrepen, de verkeerde kant op zullen gaan. Tienerzwangerschappen, prostitutie, uit huis plaatsing, drugs- en alcoholmisbruik – het zijn voorbeelden van problemen waar zij tegenaan lopen. Joyce probeert dit te voorkomen, in eerste instantie door voorlichting te geven. Hierbij ligt de focus niet alleen op de meiden zelf, maar zeker ook op de ouders. Zij worden vooral aangespoord de kinderen te ondersteunen bij hun opleiding en hen ruimte te geven om te leren, in plaats van ze bijvoorbeeld na school meteen te laten helpen in het huishouden of op het land. De meiden zelf krijgen onder andere voorlichting op gebied van mannen, seks, persoonlijke hygiëne (met bijzondere aandacht voor hygiëne tijdens de menstruatie), mogelijkheden tot doorstuderen, en respectvol omgaan met jezelf en anderen.

Het verzorgen van wees- en verwaarloosde kinderen vinden wij belangrijk. Minstens zo belangrijk is echter het voorkómen van situaties waarin ouders of omgeving zich genoodzaakt voelen het kind ergens achter te laten of de ouders jong komen te overlijden (wat soms ook voorkomen had kunnen worden). Dit is de reden waarom Joyce dit project is gestart en wij het graag ondersteunen. Die ondersteuning ligt op het moment vooral op het gebied van advies en inzamelen van materialen.

Heb je zelf een idee of tips om dit project te ondersteunen? We horen het graag!

Voor meer informatie mail je naar: lolanouwens@stichtingbewaghana.nl. 

Terug naar projecten
Terug naar gepauzeerde projecten

€0
0%
0 fundraisers