Middelbaar schoolcomplex

Dit project staat op pauze, omdat onze partner Stichting Bouwen uit Ghana is vertrokken. We zijn op zoek naar een andere, lokale aannemer. Het is nog onduidelijk, of we de bouwtekeningen van Stichting Bouwen blijven gebruiken, of nieuwe laten maken. Donaties die specifiek voor dit project zijn gedaan, zijn opzij gezet. Mother Cares heeft aangegeven, op dit moment in ieder geval voldoende ruimte te hebben om de lessen door te laten gaan. Er is één computer aangesloten in één van de lokalen, waarop de leerlingen gezamenlijk les krijgen.

Sinds begin 2013 runt onze partner Mother Cares een onderwijsinstelling. De school heet Mother Cares Educational Complex en omvat een crèche en KG1 tot en met Class6, te vergelijken met ons basisonderwijs. Er wordt les gegeven aan kinderen uit de kinderopvang en de omgeving. Het aantal aanmeldingen groeit, waardoor er nu ruim 300 kinderen naar het scholencomplex komen. Eerder hielp Stichting Bewa Ghana al met uitbreiding van deze school door de bouw van een kleuterschool en aanschaf van meubels.

In september 2014 startten ongeveer 30 kinderen aan de junior high school: drie jaar middelbaar onderwijs. Daar was nog geen locatie voor, de klaslokalen van Mother Cares boden hier geen ruimte voor. Wij hielpen daarom een tijdelijk klaslokaal bouwen. Daar lees je hier meer over.

 

De Ghanese overheid heeft een vergunning gegeven voor de middelbare school en Mother Cares is dus bevoegd les te geven op junior high school. Ze kunnen putten uit het bestand van de overheid voor gekwalificeerde docenten. Stichting Bewa Ghana helpt op financieel gebied en geeft advies aan het project. Het daadwerkelijke draaien van de school is in handen van onze partner Mother Cares.

De vakken die op junior high school worden gegeven, omvatten onder andere scheikunde en ICT. Op dit moment heeft de onderwijsinstelling hier niet voldoende middelen voor. De wens is geuit om hier speciale lokalen voor in te richten, met vaste computers/laptops. Nu moeten studenten om en om op één à twee laptops oefenen, waardoor klassikale les onmogelijk is. Verder heeft Mother Cares al lang geleden de wens geuit een bibliotheek te bouwen. Er is een aantal boeken beschikbaar, maar nog geen rustige ruimte waar de kinderen kunnen lezen. Nu doen ze dat vaak op hun kamer, maar omdat ze met meerderen op een kamer slapen, is dat niet altijd rustig.

In februari 2014 heeft Mother Cares de hulp van Stichting Bewa Ghana gevraagd voor dit project. Wij vinden het belangrijk dat onderwijs méér omvat dan alleen naar de leraar luisteren; leerlingen moeten zelf aan de slag kunnen. In juni 2014 hebben we daarom besloten om de verschillende wensen te bundelen en tot één project te maken: het middelbare schoolcomplex. Voor dit project werken we samen met Stichting Bouwen, een Nederlandse organisatie, die werkt met lokale vaklui en materialen. Voor meer informatie over deze stichting, zie de website: www.stichtingbouwen.nl.

 

Het project is onderverdeeld in drie fases:

Verdere online informatie over de tweede en derde fase volgt. Alvast meer weten? Neem contact op met Lola (lolanouwens@stichtingbewaghana.nl) of lees hier meer in ons projectplan.

 

 

Terug naar projecten
Terug naar gepauzeerde projecten

€0
0%
0 fundraisers