Middelbaar schoolcomplex fase 1

Het doel van dit project is de bouw van een middelbare schoolcomplex met drie klaslokalen, een kantoor/lerarenruimte, een opslaglokaal, een ICT-lokaal, een scheikundelaboratorium, een bibliotheek en een toilettenblok. Het project is verdeeld in drie fases. In fase 1 werd een noodlokaal gebouwd, voor opvang van de scholieren, totdat de volledige school gebouwd is.

Op dit moment zitten er ongeveer 30 kinderen in Class6 van het Mother Cares Educational Centre (MCEC). Aan het einde van het schooljaar 2013-2014, zullen zij overgaan naar junior high school. De Ghanese overheid geeft een vergunning voor deze middelbare school, zodra de kleuterschool in gebruik is. Vanaf dat moment is MCEC bevoegd om les te geven op junior high niveau en kunnen zij putten uit het bestand van de overheid van gekwalificeerde docenten.

MCEC wil graag uitbreiden, maar heeft nog niet de financiën om dit te doen. Er is geen gebouw beschikbaar, en het ontbreekt aan materialen. Als er niet vóór september iets gebouwd zou worden, zouden de 30 kinderen die straks het basisonderwijs afronden, buiten de campus les moeten volgen. Stichting Bewa Ghana besloot om donaties aan te wenden voor een tijdelijk klaslokaal. Het lokaal werd gebouwd in samenwerking met Stichting Bouwen.

De totale kosten voor dit deelproject waren €3015,00.

De positie van het lokaal is bepaald en de funderingssleuven zijn gegraven.

De positie van het lokaal is bepaald en de funderingssleuven gegraven.

Voordat het beton gestort wordt, wordt kunststof folie in de sleuven aangebracht.

Voordat het beton gestort wordt, wordt kunststof folie in de sleuven aangebracht.

De fundering is gereed. Hierna kan de vloer worden gestort.

De fundering is gereed. Hierna kan de betonvloer worden gestort.

De voorbereidingen voor het storten van de betonnen vloer.

De voorbereidingen voor het storten van de betonnen vloer.

De vloer is gestort.

De vloer is gestort.

De houten constructie van het lokaal is gebouwd.

De houten constructie van het lokaal is gebouwd.

De muren worden gebouwd met planken.

De muren worden gebouwd met planken.

Medewerkers van Stichting Bouwen aan het werk.

Medewerkers van Stichting Bouwen aan het werk.

Het tijdelijke klaslokaal is af!

Het tijdelijke klaslokaal is af!

Van de zijkant.

Van de zijkant.

De binnenkant van het lokaal.

De binnenkant van het lokaal.

Uitzicht op het weeshuis.

Uitzicht op de kinderopvang.

 

Terug naar projecten
Terug naar afgeronde projecten

€3015
100%
4 fundraisers