Ad Nouwens

Bestuurslid

Communicatief sterk / Zakelijke kennis / Strategisch

Als vader van de voorzitter heeft Ad Nouwens altijd al een rol gehad in de projecten. Hij ondersteunt de projecten in Ghana al sinds het eerste bezoek van de voorzitter in 2006/2007, zowel door financiële bijdragen als door het geven van advies en het uitwerken van ideeën. Ad is in 2007 in Ghana geweest en heeft daar de projecten van Mother Cares bezocht. Hij heeft een goed beeld van de lokale omstandigheden en de verschillen in normen en waarden waar we mee te maken kunnen krijgen. Ad is benaderd voor een officiële rol binnen het bestuur vanwege zijn praktijk- en levenservaring, zakelijke kennis en ondernemende houding. Andere sterke punten die binnen de stichting een belangrijke rol hebben zijn het kritisch kunnen denken en strategisch naar projecten en wensen kunnen kijken. Daarnaast heeft Ad een uitgebreid (zaken)netwerk en is communicatief sterk. Zijn taken liggen dan ook, naast adviseren in het algemeen, vooral op het gebied van fondsenwerving.

Ad heeft de projecten in Ghana in het verleden bezocht. Op dit moment ondersteunt hij de stichting vanuit Nederland. Ad is eigenaar van een elektronicazaak in Boxtel.

 

“Natuurlijk moet ze dat gaan doen”. Vaders zeggen dat waarschijnlijk sneller dan moeders, als hun dochter een week nadat ze 18 is geworden naar Afrika wil. Trotse vaders in elk geval wel.

En ik heb er natuurlijk helemaal niet bij stilgestaan, dat er nog wel eens veel (leuk) werk achteraan kon komen. De keuze om tot het bestuur van Stichting Bewa toe te treden was niet moeilijk. Samen met jeugdvriend Hans hoop ik voor het stuk zakelijkheid en rationaliteit te kunnen zorgen – wat zeker ook nodig is –  bij deze steeds groter wordende onderneming.

Na opleidingen in techniek, automatisering en marketing ben ik al 30 jaar zelfstandig ondernemer. De opgedane ervaring in verschillende organisaties en adviesraden, als sponsor (en uiteraard met en in Afrika)  zorgen voor een wat zakelijkere instelling dan bij de jongere garde.

Dat doet overigens niets af aan mijn enthousiasme voor de stichting. Ik heb met eigen ogen in Ghana kunnen zien wat we voor deze kinderen kunnen betekenen. Voor zover dat mogelijk is wil ik er dan ook voor zorgen dat de sponsoring ook echt op de juiste plek terecht komt. Daarom moet onze stichting zo transparant mogelijk zijn. Daar hebben de sponsors en de kinderen recht op.

.

Terug naar bestuur