Ontstaan en betekenis Bewa

Ontstaan stichting

De stichting is ontstaan na vrijwilligerswerk gedaan door Lola, voorzitter, gedurende meerdere reizen naar Ghana in de periode van 2006-2012. Zij zag hoe een kleine bijdrage in de vorm van geld, kennis of energie grote positieve gevolgen kan hebben voor de lokale bevolking. In het bijzonder werd zij geraakt door de oprichtster en kinderen van de Mother Cares kinderopvang en onderwijsinstelling in Agona Swedru, in het zuiden van Ghana.

Vanuit het idee dat zij die het goed hebben, er goed aan doen hun geld, kennis, tijd en energie te delen met hen die in een minder goede omgeving zijn opgegroeid, is Lola jaarlijks teruggegaan naar Ghana. Zo volgde zij de ontwikkelingen van het weeshuis en droeg er, indien mogelijk, aan bij. Door de jaren heen zijn er projecten opgezet en gegroeid welke een dusdanige omvang kregen dat het lastig werd, dit als particulier te coördineren.

Als goede vriendin van de voorzitter is Ilse, secretaris, geïnteresseerd geraakt in Ghana en het werk wat Lola daar deed. In het voorjaar van 2012 is zij mee gegaan naar Ghana om vier weken in de kinderopvang te wonen en mee te helpen met de projecten. Zij is hiervan zo enthousiast geraakt dat zij heeft besloten tijd te willen vrijmaken voor het ondersteunen van Mother Cares en andere projecten in Ghana. Lola en Ilse hebben het idee opgepakt hun werkzaamheden officieel vast te leggen om in de vorm van een stichting de projecten in Ghana voort te zetten. Het oprichten van een stichting geeft vele mogelijkheden om de werkzaamheden in Ghana verder uit te breiden met als streven om in brede zin (wees)kinderen te helpen.

SSA41483b

Bewa

Centraal in de naam van de stichting staat het woord bewa, wat afkomstig is uit de kinderopvang Mother Cares Orphanage and Welfare Home. Bewa is een kreet die door de kinderen daar wordt gebruikt om blijdschap, aangename verrassing en dankbaarheid uit te drukken. Het werd door hen verzonnen tijdens Lola’s eerste verblijf in Ghana in 2006. Het woord wordt nog altijd gebruikt, meestal in groepsverband en het liefst schreeuwend. Zo roepen de kinderen het met zijn allen tegelijkertijd bij aankomst van onze bestuursleden in Ghana en wanneer ze een dagje naar het strand mogen. Het positieve gevoel dat het woord met zich meebrengt, de vreugde en de saamhorigheid, willen wij vasthouden in wat we doen en uitdragen.