Visie en werkwijze

Stichting Bewa Ghana opereert vanuit een humanistisch gedachtegoed en vindt dat, hoewel ieder mens verschillend is, we allemaal gelijke rechten hebben. Wij geloven in het kunnen van de mens en menen dat de samenleving er beter op wordt als we onze welvaart, kennis en ideeën delen. Speciaal richten wij ons op kinderen en jongvolwassenen, omdat zij volgens ons veel kunnen bijdragen aan de toekomst van hun omgeving en voor hen doorgaans nog vele mogelijkheden open staan. Wij vinden het belangrijk dat deze kinderen toegang hebben tot goed en inspirerend onderwijs en dat zij de mogelijkheid krijgen en gestimuleerd worden om hun talenten te ontplooien en persoonlijkheid te ontwikkelen. Culturele en religieuze verschillen tussen ons en onze doelgroep zijn voor ons geen belemmering. Samenwerking met de doelgroep en openstaan voor hun mening is voor ons het belangrijkst.

Stichting Bewa Ghana gelooft dat we samen een verschil kunnen maken door kleine en realistische plannen te maken en uit te voeren. Door te luisteren naar de wensen en meningen van de doelgroep en door die te combineren met onze eigen kennis en ideeën, hopen wij een bijdrage te kunnen leveren aan de kwaliteit van het onderwijs van kinderen en jongvolwassenen in het zuiden van Ghana en hopen wij deze kinderen te kunnen stimuleren en ondersteunen bij het ontwikkelen van hun eigen identiteit, het ontplooien van hun talenten en het realiseren van hun toekomstvisie.

MSF_0817c

Stichting Bewa Ghana hecht veel waarde aan stabiliteit, continuïteit en zelfredzaamheid. Dat wil zeggen dat we er naar streven al onze projecten uiteindelijk volledig over te kunnen dragen aan de lokale bevolking, maar pas op het moment dat men daar klaar voor is. We vinden het belangrijk dat we bij het opzetten en uitwerken van projecten dicht bij de waarden en normen van de omgeving te blijven. De Ghanese cultuur is anders dan die van ons en dat respecteren wij, om een prettige samenwerking te garanderen. Want die samenwerking, geloven wij, is de basis voor een geslaagd project. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat we onze kennis en ervaringen niet inzetten bij onze projecten. Integendeel: Stichting Bewa Ghana heeft er bewust voor gekozen om een gevarieerd bestuur te installeren, zodat vanuit diverse disciplines en op verschillende manieren naar problemen en vooral oplossingen gekeken kan worden. Want daar zijn we naar op zoek: eenvoudige en duurzame verbeteringen voor kwesties waar onze doelgroep tegenaan loopt.

We zijn ambitieus, echter realiseren we ons dat wij er niet voor zullen zorgen dat men overal in Ghana toegang krijgt tot goed onderwijs. Wat we wel kunnen is voor een bepaalde groep kinderen en jongvolwassenen een verschil maken en een bijdrage leveren aan een betere toekomst. Met deze positieve, maar in onze ogen realistische, insteek willen we onze projecten opzetten en uitvoeren. “Realistisch dromen” noemen we dat. Want zonder dromen geen plannen en projecten, maar zonder realisme geen kans van slagen. We trachten een balans te vinden tussen die twee zaken, tussen dromen en realisme.