Werkwijze

Stichting Bewa Ghana hecht veel waarde aan stabiliteit, continuïteit en zelfredzaamheid. Dat wil zeggen dat we er naar streven al onze projecten uiteindelijk volledig over te kunnen dragen aan de lokale bevolking, maar pas op het moment dat men daar klaar voor is. We vinden het belangrijk dat we bij het opzetten en uitwerken van projecten dicht bij de waarden en normen van de omgeving te blijven. De Ghanese cultuur is anders dan die van ons en dat respecteren wij, om een prettige samenwerking te garanderen. Want die samenwerking, geloven wij, is de basis voor een geslaagd project. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat we onze kennis en ervaringen niet inzetten bij onze projecten. Integendeel: Stichting Bewa Ghana heeft er bewust voor gekozen om een gevarieerd bestuur te installeren, zodat vanuit diverse disciplines en op verschillende manieren naar problemen en vooral oplossingen gekeken kan worden. Want daar zijn we naar op zoek: eenvoudige en duurzame verbeteringen voor kwesties waar onze doelgroep tegenaan loopt.
BEAD PROJECT 3 004

 

We zijn ambitieus, echter realiseren we ons dat wij er niet voor zullen zorgen dat men overal in Ghana toegang krijgt tot goed onderwijs. Wat we wel kunnen is voor een bepaalde groep kinderen en jongvolwassenen een verschil maken en een bijdrage leveren aan een betere toekomst. Met deze positieve, maar in onze ogen realistische, insteek willen we onze projecten opzetten en uitvoeren. “Realistisch dromen” noemen we dat. Want zonder dromen geen plannen en projecten, maar zonder realisme geen kans van slagen. We trachten een balans te vinden tussen die twee zaken, tussen dromen en realisme.