Nieuws

 
Stichting Bewa Ghana krijgt een gratis ondersteuningstraject van online marketing bureau Realimpact!

Realimpact geeft advies op het gebied van onder andere online marketing, internetcampagnes en online communicatie. Daarnaast evalueren ze websites en geven ze tips voor het gebruik van sociale media. Realimpact richt zich zowel op profit als op non-profit organisaties.

Jaarlijks doneert het bureau zijn kennis en expertise aan een aantal organisaties in de non-profit sector. Stichting Bewa Ghana is één van de uitgekozen organisaties voor een dergelijk adviestraject.

 

We zijn erg blij met de ondersteuning, want het biedt ons mogelijkheden om onze online communicatie te verbreden en verbeteren. Zien hoe wij de adviezen gebruiken in de praktijk? Volg ons op sociale media!

Lees hier het persbericht van Realimpact.

Meer informatie over online marketing bureau Realimpact vind je op hun website.

No Comments
 

Het is zover: onze website is online! De afgelopen maanden hebben we samen met Yvy Bakker en Milan Wiercx van Rhijn hard gewerkt om een mooie website neer te zetten en wat ons betreft is dat gelukt. Wij danken Yvy en Milan voor hun gedoneerde tijd en expertise!

Op onze website kun je meer informatie vinden over de stichting, de projecten en hoe jij kunt helpen. Heb je nog vragen of wil je iets met ons delen? Stuur dan een mailtje naar info@stichtingbewaghana.nl. We zijn tevens te vinden op Facebook en Twitter.

 

Terug naar nieuws

No Comments
 

Na verschillende jaren duizenden foto’s gezien te hebben en mooie verhalen gehoord te hebben, wilde ik toch wel eens met eigen ogen gaan bekijken wat Lola nu precies trekt naar Ghana. Ook was ik dringend aan een rustige vakantie toe, dus leek me een prima combinatie.

Dus gewapend met vier volle koffers met speelgoed, kleding en allerhande dingen ‘die nog wel eens handig zouden kunnen zijn’ (denk aan babydoekjes, sportkleding en wenslampionnen), gingen we op weg naar Accra. Eenmaal het vliegtuig uit, overviel Ghana me als een warme deken, hoe cliché het ook klinkt. Vanaf het moment dat we werden ontvangen door Joyce en de kinderen, heb ik me meer dan welkom gevoeld.

Vol verbazing kwam ik aan in het weeshuis. Enerzijds natuurlijk omdat alle kinderen superblij waren dat wij er waren, maar anderzijds omdat ik overduidelijk kon zien dat er voor deze kinderen zo goed mogelijk gezorgd werd. Drie keer per dag is er een maaltijd, twee keer per dag worden de kinderen gewassen en ze gaan nagenoeg allemaal naar school. De allerkleinste was zo blij met onze komst, dat hij elke ochtend rond half zes aan de deur stond: ‘Madam Lola! Madam Hilsa! It’s me! Open, I want to play!’.

 

Eerlijkheid gebied me te zeggen dat ik, als nuchtere Hollander, niet verwacht had dat deze vakantie zo’n indruk op me zou maken. Mijn insteek was immers: lekker op vakantie en onze tijd verdelen tussen het reizen en de kinderen. Uiteindelijk was ik dan ook degene die schoorvoetend toegaf dat ik niet zo’n zin meer had om lang te reizen. We konden toch ook gewoon bij het weeshuis blijven en voor hetzelfde geld leuke dingen met de kinderen doen? We hebben er dan ook voor gekozen om de kinderen een aantal leuke dagen te bezorgen, zoals met zijn allen naar het strand gaan. Het is fantastisch om de kinderen zo blij te zien. Ik weet zeker dat het voor hen ook een onvergetelijke dag is geweest!

Na heel veel gelachen te hebben, was het moment van afscheid daar. Uiteraard is er een traantje gelaten, maar ik wist het zeker: hier kom ik nog wel terug. Dat was ook het moment waarop ik tegen Lola zei: ‘we moeten hier samen iets in doen’. Eenmaal terug in Nederland zijn we dan ook gestart met de stichting.

 

Bij het tweede bezoek in Ghana, waar we in 2012 de kerst hebben gevierd, werd ik weer overweldigd door de vriendelijkheid en dankbaarheid van eenieder. Ook was het prachtig om te zien dat er vooruitgang is geboekt. Zo is er een start gemaakt met de bouw van de veeboerderij.  Tot onze grote blijdschap zagen wij ook dat men gestart is met een eigen school. Men is zich ook erg bewust van armoede in de directe omgeving. Daarom bieden zij de armste kinderen in de omliggende dorpen gratis onderwijs. Ook worden er oudermiddagen georganiseerd om de essentie van onderwijs door te laten dringen tot hen die zelf geen onderwijs hebben gehad.

Ook al spreken deze kinderen (nog) geen Engels en ik (nog) geen Fante en gaat communiceren met handen en voeten, het is prachtig om te zien dat ook de armste kinderen opbloeien op het moment dat zij op school aankomen!

 

Terug naar nieuws

No Comments
 

De meeste projecten van Stichting Bewa Ghana richten zich op dit moment op het weeshuis Mother Cares Orphanage and Welfare Home. Dit weeshuis in Agona Swedru, in het zuiden van Ghana, werd in 2005 opgericht door de Ghanese Joyce Obeng. Joyce is zelf opgevoed door haar oma in plaats van door haar biologische ouders. Deze ervaring is voor haar aanleiding geweest een weeshuis te starten. De term weeshuis suggereert dat er alleen weeskinderen bij Mother Cares wonen. Dat is niet het geval. Veel kinderen zijn verstoten door hun familie of vanwege financiële problemen van de familie in het weeshuis geplaatst. Natuurlijk is het voor een kind vaak beter om in een gezin op te groeien dan in een weeshuis. Daarom wordt contact met de familie zo veel mogelijk gestimuleerd. De kinderen krijgen regelmatig bezoek en waar mogelijk verblijven zij af en toe een weekend bij de ouders. Als het kan, worden kinderen geadopteerd. Dit gebeurt in samenwerking met het Department of Social Welfare, waar Mother Cares Orphanage and Welfare Home officieel geregistreerd is.

 

Er is veel kritiek op het grote aantal weeshuizen in ontwikkelingslanden. Stichting Bewa Ghana realiseert zich dat de grote hoeveelheid weeshuizen in Ghana geen gewenste situatie is en het beter zou zijn om te werken met een systeem van pleeg- en adoptiegezinnen. Helaas wordt hier in Ghana nog maar weinig mee gewerkt; slechts af en toe wordt een kind geadopteerd door een Ghanees gezin. Bovendien is het niet altijd bekend in hoeverre deze adoptie via een legale manier is gegaan en of het kind ook daadwerkelijk in betere omstandigheden terecht is gekomen. Tot de situatie wat betreft adoptie en pleeggezinnen verbeterd is, ondersteunen wij Mother Cares, zodat zij zoveel mogelijk een huiselijke omgeving voor de kinderen kan creëren. Het resultaat hiervan is zichtbaar. Oudere kinderen zorgen voor de jongere kinderen alsof het hun eigen broertjes en zusjes zijn. De kinderen worden ingedeeld in kamers, waarbij de oudere kinderen van die kamer kleine verantwoordelijkheden krijgen ten opzichte van de jongere kinderen. Voor de allerkleinsten is een aantal zorgmoeders aangesteld. Joyce wordt door alle kinderen als een moeder gezien, waar zij altijd terecht kunnen voor vragen of om hun hart te luchten. De kinderen bij Mother Cares krijgen net zo goed complimenten voor een goed rapport en worden ook wel eens meegenomen op een uitje. Er wordt gezorgd voor voldoende bezigheden: naast een voetbal- en een volleybalveld is er een speeltuintje en worden er workshops sieraden maken aangeboden. De kinderen kunnen lessen volgen in het spelen van instrumenten en drummen en dansen op traditionele wijze.

 

Om te voorkomen dat de kinderen die nu in het weeshuis zitten later zelf genoodzaakt zijn hun kinderen naar een weeshuis te brengen, investeren we in goed onderwijs. Dat gebeurt door de kinderen te sponsoren zodat zij naar goede scholen kunnen, maar ook door het aanbieden van buitenschoolse verdiepingslessen en workshops zoals eerder genoemd. Op zoveel mogelijk manieren worden de kinderen gestimuleerd zich te ontwikkelen, zowel op educatief als op sociaal gebied.

Regelmatig heeft Joyce gesprekken en discussies met de kinderen over armoede in het eigen land en hoe daar zelf iets aan te doen. Het belang van goed onderwijs wordt benadrukt. De jongvolwassenen krijgen daarnaast ook seksuele voorlichting, waarmee geprobeerd wordt te voorkomen dat zij (te) jong kinderen krijgen.

 

Vorig jaar heeft het Department of Social Welfare weeshuizen in Ghana bezocht en onderzocht op het gebied van hygiëne, kwaliteit van zorg en onderwijs, mate van persoonlijke begeleiding, seksuele intimidatie door leeftijdsgenootjes en medewerkers, contact met eventuele familie en algemene ervaring van de kinderen. Er zijn gesprekken gehouden met de kinderen, zowel in groepsverband als individueel en het huis is uitvoerig bekeken. Mother Cares Orphanage and Welfare Home kwam als de beste in de wijde omgeving uit het onderzoek. Het weeshuis scoort op alle punten voldoende tot uitstekend. Dit is voor ons een bevestiging van wat wij zelf hebben ervaren: dat de kinderen bij Mother Cares beter af zijn dan bij hun biologische ouders, als die al in leven zijn.

 

Het Department of Social Welfare is momenteel bezig met een grootschalige campagne om het aantal weeshuizen in Ghana te verkleinen en het systeem van pleeg- en adoptiegezinnen te verbeteren. Stichting Bewa Ghana en Mother Cares Orphanage and Welfare Home steunen deze campagne zoveel mogelijk, zolang wij van mening zijn dat dit het meeste oplevert voor de kinderen.

 

Kijk op www.mothercares.nl voor meer informatie over en foto’s van het weeshuis.
Kijk op www.ovcghana.org voor meer informatie over de campagne van de sociale dienst en de checklist van het grootschalige onderzoek.

 

Terug naar nieuws

No Comments
...34567