Gepauzeerd

Op dit moment staan enkele projecten on hold. Dat kan verschillende redenen hebben: we krijgen bijvoorbeeld de financiën niet binnen afzienbare tijd bij elkaar, of de noodzaak van het project is bij de doelgroep verdwenen. Ook kan het zo zijn, dat door omstandigheden de randvoorwaarden voor een project niet voldoende zijn. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de veeboerderij. Vanwege onveiligheid en veel diefstal in het gebied, hebben we met Mother Cares besloten om het project te pauzeren. Er wordt eerst gewerkt aan de randvoorwaarden, in dit geval een betere veiligheid. Dat is vaak vooral de taak van onze partner, hoewel we hierin altijd bereid zijn mee te denken. Heb je vragen over één van deze projecten en de redenen waarom het gepauzeerd is? Neem gerust contact met ons op!

Dit project staat op pauze, omdat onze partner Stichting Bouwen uit Ghana is vertrokken. We zijn op zoek naar een andere, lokale aannemer. Het is nog onduidelijk, of we de bouwtekeningen van Stichting Bouwen blijven gebruiken, of nieuwe laten maken. Donaties die specifiek voor dit project zijn gedaan, zijn opzij gezet. Mother Cares heeft aangegeven, op dit moment in ieder geval voldoende ruimte te hebben om de lessen door te laten gaan. Er is één computer aangesloten in één van de lokalen, waarop de leerlingen gezamenlijk les krijgen.

Sinds begin 2013 runt onze partner Mother Cares een onderwijsinstelling. De school heet Mother Cares Educational Complex en omvat een crèche en KG1 tot en met Class6, te vergelijken met ons basisonderwijs. Er wordt les gegeven aan kinderen uit de kinderopvang en de omgeving. Het aantal aanmeldingen groeit, waardoor er nu ruim 300 kinderen naar het scholencomplex komen. Eerder hielp Stichting Bewa Ghana al met uitbreiding van deze school door de bouw van een kleuterschool en aanschaf van meubels.

In september 2014 startten ongeveer 30 kinderen aan de junior high school: drie jaar middelbaar onderwijs. Daar was nog geen locatie voor, de klaslokalen van Mother Cares boden hier geen ruimte voor. Wij hielpen daarom een tijdelijk klaslokaal bouwen. Daar lees je hier meer over.

 

De Ghanese overheid heeft een vergunning gegeven voor de middelbare school en Mother Cares is dus bevoegd les te geven op junior high school. Ze kunnen putten uit het bestand van de overheid voor gekwalificeerde docenten. Stichting Bewa Ghana helpt op financieel gebied en geeft advies aan het project. Het daadwerkelijke draaien van de school is in handen van onze partner Mother Cares.

De vakken die op junior high school worden gegeven, omvatten onder andere scheikunde en ICT. Op dit moment heeft de onderwijsinstelling hier niet voldoende middelen voor. De wens is geuit om hier speciale lokalen voor in te richten, met vaste computers/laptops. Nu moeten studenten om en om op één à twee laptops oefenen, waardoor klassikale les onmogelijk is. Verder heeft Mother Cares al lang geleden de wens geuit een bibliotheek te bouwen. Er is een aantal boeken beschikbaar, maar nog geen rustige ruimte waar de kinderen kunnen lezen. Nu doen ze dat vaak op hun kamer, maar omdat ze met meerderen op een kamer slapen, is dat niet altijd rustig.

In februari 2014 heeft Mother Cares de hulp van Stichting Bewa Ghana gevraagd voor dit project. Wij vinden het belangrijk dat onderwijs méér omvat dan alleen naar de leraar luisteren; leerlingen moeten zelf aan de slag kunnen. In juni 2014 hebben we daarom besloten om de verschillende wensen te bundelen en tot één project te maken: het middelbare schoolcomplex. Voor dit project werken we samen met Stichting Bouwen, een Nederlandse organisatie, die werkt met lokale vaklui en materialen. Voor meer informatie over deze stichting, zie de website: www.stichtingbouwen.nl.

 

Het project is onderverdeeld in drie fases:

Verdere online informatie over de tweede en derde fase volgt. Alvast meer weten? Neem contact op met Lola (lolanouwens@stichtingbewaghana.nl) of lees hier meer in ons projectplan.

 

 

Terug naar projecten
Terug naar gepauzeerde projecten

€0
0%
0 fundraisers

Dit project loopt in principe in Ghana door. Op het moment is onze rol er in minimaal, wij hebben onze focus op de andere projecten van Mother Cares gericht. Mogelijk pakken we de ondersteuning in de toekomst weer op.

Sinds februari 2014 ondersteunt Stichting Bewa Ghana een nieuw project: de Mother Cares Girl Child Foundation.

Deze organisatie werd opgericht door Joyce Obeng (tevens oprichtster van de overige Mother Cares projecten) in haar geboorteplaats Gomoa Benso. Het richt zich op jonge meiden, in de leeftijd van ongeveer 11 tot 21, die nog thuis wonen. De gezinnen zijn vaak arm en het belang van goed onderwijs wordt door de ouders niet altijd gezien. De afgelopen jaren is gebleken dat veel van deze meiden, als er niet wordt ingegrepen, de verkeerde kant op zullen gaan. Tienerzwangerschappen, prostitutie, uit huis plaatsing, drugs- en alcoholmisbruik – het zijn voorbeelden van problemen waar zij tegenaan lopen. Joyce probeert dit te voorkomen, in eerste instantie door voorlichting te geven. Hierbij ligt de focus niet alleen op de meiden zelf, maar zeker ook op de ouders. Zij worden vooral aangespoord de kinderen te ondersteunen bij hun opleiding en hen ruimte te geven om te leren, in plaats van ze bijvoorbeeld na school meteen te laten helpen in het huishouden of op het land. De meiden zelf krijgen onder andere voorlichting op gebied van mannen, seks, persoonlijke hygiëne (met bijzondere aandacht voor hygiëne tijdens de menstruatie), mogelijkheden tot doorstuderen, en respectvol omgaan met jezelf en anderen.

Het verzorgen van wees- en verwaarloosde kinderen vinden wij belangrijk. Minstens zo belangrijk is echter het voorkómen van situaties waarin ouders of omgeving zich genoodzaakt voelen het kind ergens achter te laten of de ouders jong komen te overlijden (wat soms ook voorkomen had kunnen worden). Dit is de reden waarom Joyce dit project is gestart en wij het graag ondersteunen. Die ondersteuning ligt op het moment vooral op het gebied van advies en inzamelen van materialen.

Heb je zelf een idee of tips om dit project te ondersteunen? We horen het graag!

Voor meer informatie mail je naar: lolanouwens@stichtingbewaghana.nl. 

Terug naar projecten
Terug naar gepauzeerde projecten

€0
0%
0 fundraisers

In verband met een hevig regenseizoen en huidige problemen met de veiligheid in het gebied, zijn we genoodzaakt te wachten met het kopen van de kuikens.

Dit project heeft als doel het financieren van de bouw en het ondersteunen bij de start van een kippenboerderij voor de kinderopvang van Mother Cares. Het project leidt tot hogere zelfredzaamheid van de doelgroep. Daarnaast wordt er een medewerker opgeleid tot kippenboer. In die zin sluit het project ook aan bij onze pijler ‘onderwijs’.

De veeboerderij, met in eerste instantie kippen en wellicht later ook geiten of schapen, is bedoeld als aanvulling als de reeds bestaande boerderij waar groenten en gewassen worden verbouwd. De veeboerderij wordt bij Mother Cares gebouwd, zodat men zelf op dagbasis de dieren kan onderhouden. De eieren worden gebruikt voor eigen consumptie en eventueel overschot voor verkoop. Als de kippen niet meer leggen, worden ze verkocht. De wens voor een dergelijke boerderij is enkele jaren geleden geuit door madam Joyce Obeng. Onze rol in dit project beperkt zich tot financiële steun en advies wat betreft het runnen van de veeboerderij. In overleg met Mother Cares is besloten om in fases te werk te gaan: in fase één wordt de veeboerderij gebouwd, in de tweede fase worden de dieren en de materialen aangeschaft en in fase drie gaat de boerderij van start.

Fase één is reeds afgerond: het gebouw is klaar voor gebruik. De meeste materialen zijn ook aangeschaft. De begroting is verder rond voor de rest van fase twee en drie. Dat wil zeggen dat er voldoende geld is om de kippen aan te schaffen, een boer te betalen voor het opleidingstraject en de eerste zes maanden voeding en medicatie voor de kippen te kopen. We gaan zeer binnenkort van start met het project.

Mooie donaties voor dit project kregen we onder andere van de Haëlla stichting, mevrouw van Gisteren en de Protestantse Kerk in Boxtel.

Het gebouw voor de veeboerderij.

Het gebouw voor de veeboerderij.

Enkele kippen worden al los op het terrein gehouden.

Enkele kippen worden al los op het terrein gehouden.

En krijgen hier tijdelijk onderdak.

Die kippen krijgen hier tijdelijk onderdak.

Ilse beantwoordt je vragen over dit project graag. Je kunt haar mailen via ilsekeukens@stichtingbewaghana.nl. 

 Terug naar projecten
Terug naar projecten zelfredzaamheid

€3350,00
100%
5 fundraisers

Mother Cares heeft aangegeven, meer noodzaak te zien in de uitbreiding van de huidige school met een middelbaar schoolcomplex en projecten ten behoeve van zelfredzaamheid. Vandaar dat we dit project momenteel gepauzeerd hebben.

Het doel van dit project is de bouw en start van een zogenaamde vakschool (vocational school). Deze vakschool zal zorgen voor goed vervolgonderwijs voor de kinderen van Mother Cares (zowel kinderopvang als onderwijsinstelling) en andere jongvolwassenen in de omgeving die klaar zijn met het basisonderwijs.

Het idee voor dit project is ontstaan in 2009, toen bij een bezoek aan Ghana bleek dat er behoefte was aan zekerheid voor een vervolgopleiding na het afronden van het basisonderwijs. Studeren op de universiteit is duur en niet voor iedereen weggelegd. Een zogenaamde vocational school is hiervoor de oplossing. Stichting Bewa Ghana is op basis van dit idee in januari 2011 het project gestart.

Dit project bevindt zich op dit moment in de voorbereidende fase: we doen onderzoek naar de van toepassing zijnde juridische voorwaarden en stellen aan de hand daarvan een plan van aanpak op. De bouwtekeningen met bijbehorende begroting worden gemaakt. Vooralsnog heeft het project ‘middelbaar schoolcomplex‘ echter voorrang.

Donaties die specifiek voor dit project worden gedaan, worden op dit moment gespaard, omdat het project zich in de voorbereidende fase bevindt. Wanneer de randvoorwaarden voor het project zijn bepaald, zullen we gerichter voor dit project fondsen gaan werven. Donaties zullen dan gebruikt worden om materiaal en mankracht te betalen voor de bouw van de school en om kosten die gebonden zijn aan het verkrijgen van officiële papieren te dekken.

Voor meer informatie kun je mailen naar info@stichtingbewaghana.nl. 

 Terug naar projecten
Terug naar gepauzeerde projecten

€0
0%
0 fundraisers