Projecten

We hechten veel waarde aan de lokale normen, waarden en daaruit voortvloeiende gebruiken in Ghana. Ons streven in al onze projecten is dat het uiteindelijk lokaal wordt overgenomen. Stichting Bewa Ghana ondersteunt graag bij de start van projecten, het is echter niet onze bedoeling projecten jarenlang (financieel) afhankelijk van ons te laten zijn. De projecten dienen in Ghana uitgevoerd te worden en daarom is samenwerking met de lokale bevolking essentieel. Dit betekent dat de initiatieven voor onze projecten vaak uit onze doelgroep zelf komen. Wij beoordelen vervolgens in hoeverre een project haalbaar is en aansluit bij onze visie, missie en werkwijze. Hierdoor wordt optimaal draagvlak voor de projecten gecreëerd.

We richten ons met name op het onderwijs en sociaal-economische ontwikkeling van (wees)kinderen en jongvolwassenen in de omgeving Agona Swedru. Op dit moment ligt de focus van onze projecten op het ondersteunen van onze partner Mother Cares. Mother Cares werd in 2005 opgericht door de Ghanese Joyce Obeng en omvat drie grote projecten: een kinderopvang, een onderwijsinstelling en een jongerenproject. Stichting Bewa Ghana ondersteunt deze projecten vooral op het gebied van onderwijs en zelfredzaamheid.

Donaties voor projecten, zowel materialen als geld, worden zoveel mogelijk persoonlijk gebracht. Wij streven er naar ieder jaar minimaal één bestuurslid de projecten te laten bezoeken. Afgelopen jaren zijn zelfs twee bestuursleden tweemaal geweest. Op die manier kunnen we goed toezicht houden op het gebruik van materialen en het geld. Overigens worden deze reizen volledig door de bestuursleden zelf betaald.

De projecten worden hier kort toegelicht. Een uitgebreide omschrijving met in het verleden behaalde resultaten en specifiekere begrotingen is te vinden in het projectplan. Stichting Bewa Ghana bestaat officieel sinds september 2012, maar de projecten zijn vaak al eerder gestart. In het projectplan worden daarom ook resultaten genoemd die voor die tijd zijn behaald .

Onderwijs
 • Lerarenmeubels
  aanschaf dertien bureaus met stoelen voor de leraren van Mother Cares
 • Toiletgebouw
  plaatsing uitgebreid toiletgebouw voor Mother Cares kinderopvang en school
 • Schooluniformen
  aanschaf nieuwe uniformen voor kinderen van Mother Cares
 • Educatieprogramma
  een kind sponsoren naar school voor goed onderwijs
 • Middelbaar schoolcomplex (gepauzeerd)
  de bouw van een complex met klaslokalen, bibliotheek, ICT-lokaal en scheikundelab
 • Vakschool (gepauzeerd)
  de bouw en start van een vakschool

2017-02-14 13.11.41

2017-02-15 20.53.44

IMG_0021

 

Educatieprogramma

P1020611

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zelfredzaamheid
 • Waterputten
  graven van twee waterputten, aangesloten op een polytanksysteem
 • Fufu-machine
  aanschaf van een machine waarmee men fufu maakt
 • Nika nika – maismolen
  aanschaf van twee maalmolens
 • Veeboerderij (gepauzeerd)
  bouw en start van een veeboerderij bij Mother Cares

DSC02990

P1000706 nikanika

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Overige projecten

inzameling tandpasta

74644HU

P1000916

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

P1020979

Afgerond

P1000495

IMG_0002

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

 

P1000495 

 P1000856

P1030186

RP02_004

Fietsen - 2006 -SSA42998 c

DSC00757