Afgerond

Hieronder vind je de belangrijkste afgeronde projecten. In onze beleidsplannen zie je wat we precies de afgelopen jaren hebben gedaan.

In Ghana is een schooluniform verplicht vanaf class 1, vergelijkbaar met onze groep 3. Binnen ons educatieprogramma sponsoren we voor tien kinderen een leerplaats: lesgeld, schoolmateriaal en bijvoorbeeld ook het uniform.

Voor de andere kinderen zoekt Mother Cares in Ghana naar sponsoren. Er is echter niet altijd voldoende geld om voor alle kinderen tijdig een nieuw schooluniform te laten maken. Omdat we door een gunstige wisselkoers wat geld van het educatieprogramma over hadden, hebben we besloten om Mother Cares te helpen bij de aanschaf van die nieuwe uniformen. Voor €350 is stof gekocht, waarmee voor ongeveer 40 kinderen een uniform kon worden gemaakt. Een gedeelte van de uniformen wordt gebruikt voor de kinderen van Mother Cares Orphanage and Welfare Home. Een ander gedeelte gaat naar kinderen uit de omgeving, waarvan de ouders het zich niet kunnen veroorloven om stof te kopen.

Dit project is afgerond, neem voor meer informatie contact op met Lola via lolanouwens@stichtingbewaghana.nl.

Terug naar projecten
Terug naar afgeronde projecten

€350
100%
0 fundraisers

Dit project is in de zomer van 2016 uitgevoerd en in oktober 2016 afgerond.
Binnen het educatieprogramma verzorgen we dagelijks een warme en voedzame lunch voor de 250 kinderen die naar Mother Cares Educational Centre komen. Momenteel wordt er gekookt op hout. Dit is relatief duur en onveilig. Bovendien kost het aanzienlijk meer tijd dan wanneer er gekookt zou worden met een gastank en kookpitten. Vandaar dat Mother Cares de wens heeft geuit om een dergelijk systeem aan te leggen. Wij helpen hier graag in mee.

Het project omvat de volgende onderdelen:

  • twee gastanks
  • drie grote kookpitten
  • slangen en koppelstukken om de gastanks en kookpitten te verbinden

De kosten hiervoor waren in eerste instantie begroot op €500. Door een donatie van de Jenaplanschool Molenwijk uit Boxtel konden we snel over tot uitvoering. In de zomer van 2016 liet Mother Cares het nieuwe systeem installeren. Het project loopt erg goed!

De nieuwe kookpitten werken op gas en worden gebruikt voor de maaltijden in de kinderopvang en de warme lunch van Mother Cares School. Uiteindelijk hebben we besloten om naast de materialen voor aanschaf, ook geld voor het gas voor de eerste drie maanden over te maken. In totaal hebben we €650 overgemaakt. Dat was ruim voldoende voor de materialen en de eerste drie maanden gas.

Mother Cares is erg tevreden over het nieuwe systeem. Het is een stuk goedkoper koken. Voorheen was Mother Cares GHS500 per maand kwijt voor hout in de keuken. Het gas kost slechts GHS300, dat scheelt dus zo’n GHS200 (€50) per maand! Daarnaast is het nieuwe systeem veiliger, omdat het vuur niet gedurende de hele dag aan blijft.

Al met al is het project succesvol gebleken. We sluiten het na een evaluatieperiode van drie maanden dan ook positief af.

14192620_1046342705478850_6707418021582597865_n 14225628_1046342718812182_6242480052483935637_n 14102479_1046342748812179_6533516436941321383_n

 

Als je meer wilt weten over dit project, kun je contact opnemen met Lola: lolanouwens@stichtingbewaghana.nl. 

Terug naar projecten
Terug naar afgeronde projecten

€500
100%
0 fundraisers

Fruit is in Ghana overal voorradig en de meeste soorten zijn goedkoop. Toch wordt het relatief weinig gegeten. We vinden het belangrijk dat kinderen leren over gezonde voeding. Daarom betrekken we ze graag bij ons nieuwe project Fruitsappen. Voor dat project maken we smoothies en fruitijsjes die verkocht worden aan de leraren en leerlingen van Mother Cares Educational Complex. De winst wordt gebruikt om kosten voor de school te dekken.

Dit project hebben we in maart 2016 vooralsnog als afgerond geregistreerd. Mother Cares heeft aangegeven hier voorlopig niet mee aan de gang te kunnen, vanwege drukte en gebreken aan de vriezer(s) die ze ter beschikking hebben. Mogelijk wordt het project later weer opgepakt. We blijven ons samen met Mother Cares inzetten om de kinderen te adviseren over gezonde voeding.

Meer informatie volgt. Over dit project kun je mailen naar info@stichtingbewaghana.nl.

Terug naar projecten
Terug naar projecten zelfredzaamheid

€25
100%
0 fundraisers

Borrow a Bike is helaas geannuleerd. De lokale bevolking was in eerste instantie enthousiast. Toen we echter over wilden gaan op de aanschaf van de eerste fietsen, begonnen zij hun twijfels te uiten. Ze vinden het te eng om hun kinderen te laten fietsen, dit is nieuw voor ze. Na uitvoerig overleg in Ghana, hebben we besloten om het project niet door te laten gaan – althans niet in deze vorm. Voorwaarde voor al onze projecten is immers, dat de lokale bevolking ze steunt. Dit project was één van de winnaars van de sponsoractie van Fietsen Scoort. In overleg met Fietsen Scoort, wordt de donatie gebruikt voor ons project Lights Always On

Binnen dit project starten we een fietsenleensysteem voor leerlingen van Mother Cares’ onderwijsinstelling. Het doel van het project is het verhogen van de zelfredzaamheid, toegankelijker maken van het onderwijs en het onderdrukken van de vaste lasten voor Mother Cares. Bovendien laat het project de doelgroep en omgeving zien dat er duurzamere en schonere alternatieven zijn voor auto’s, taxi’s en bussen.

Sinds begin 2013 runt Mother Cares een eigen onderwijsinstelling, die een crèche, KG1 en 2 (kleuterschool), class 1 tot en met class 6 (basisonderwijs) en junior high school class 1 (middelbaar onderwijs) omvat. Er wordt les gegeven aan kinderen uit de kinderopvang en de omgeving. De leerlingen die niet bij Mother Cares wonen, komen op dag basis naar de school. Sommigen kunnen wandelen, maar veel wonen in dorpen wat verder het oerwoud in. Dit zijn vooral dorpen die moeilijk te bereiken zijn en vaak niet voorzien van stromend water en elektriciteit. Het is voor de leerlingen in die dorpen geen mogelijkheid om zelf met een taxi naar school te gaan, omdat er geen taxi’s in de dorpen komen.

Om dit probleem op te lossen, wordt nu de schoolbus van de kinderopvang gebruikt. De bus rijdt iedere schooldag twee rondes: één keer om de kinderen uit de opvang naar school te brengen (hoger onderwijs) en leerlingen uit de stad naar Mother Cares te brengen, en de tweede keer om kinderen uit de dorpen in de omgeving op te halen. Het ophalen van de leerlingen in omliggende dorpen kost Mother Cares enorm veel tijd en geld. ’s Morgens vertrekt de bus twee uur voordat de eerste lessen beginnen. Vanwege het drukke verkeer in de stad doet de bus er ’s middags nog langer dan twee uur over om iedereen weer op te halen en naar huis te brengen. Naast de prijzen voor benzine, heeft de bus nu ook meer onderhoud nodig. Niet alleen rijdt hij meer kilometers, de wegen naar de dorpen zijn bovendien enorm slecht.

Met de oprichtster van Mother Cares, madam Joyce Obeng, is gesproken over een oplossing. Fietsen kwamen daarbij ter sprake als alternatief voor de schoolbus. Helemaal vervangen kan (nog) niet: naar de stad fietsen is behoorlijk ver, maar daarnaast ook gevaarlijk gezien het verkeer. Voor de kinderen uit de omliggende dorpen zou een fiets wel een mogelijkheid zijn. Omdat de ouders dat absoluut niet kunnen betalen, is het idee ontstaan om een fietsenleensysteem te koppelen aan de onderwijsinstelling van Mother Cares.

Kijk voor een uitgebreide omschrijving in het projectplan. De totale kosten van het project bedragen €2585,00. De eerste €2500,00 wonnen we bij de sponsoractie van Fietsen Scoort.

Neem voor meer informatie over dit project contact op met Ilse: ilsekeukens@stichtingbewaghana.nl. 

Terug naar projecten
Terug naar afgeronde projecten

€2500
97%
1 fundraisers

Het doel van dit project is de bouw van een middelbare schoolcomplex met drie klaslokalen, een kantoor/lerarenruimte, een opslaglokaal, een ICT-lokaal, een scheikundelaboratorium, een bibliotheek en een toilettenblok. Het project is verdeeld in drie fases. In fase 1 werd een noodlokaal gebouwd, voor opvang van de scholieren, totdat de volledige school gebouwd is.

Op dit moment zitten er ongeveer 30 kinderen in Class6 van het Mother Cares Educational Centre (MCEC). Aan het einde van het schooljaar 2013-2014, zullen zij overgaan naar junior high school. De Ghanese overheid geeft een vergunning voor deze middelbare school, zodra de kleuterschool in gebruik is. Vanaf dat moment is MCEC bevoegd om les te geven op junior high niveau en kunnen zij putten uit het bestand van de overheid van gekwalificeerde docenten.

MCEC wil graag uitbreiden, maar heeft nog niet de financiën om dit te doen. Er is geen gebouw beschikbaar, en het ontbreekt aan materialen. Als er niet vóór september iets gebouwd zou worden, zouden de 30 kinderen die straks het basisonderwijs afronden, buiten de campus les moeten volgen. Stichting Bewa Ghana besloot om donaties aan te wenden voor een tijdelijk klaslokaal. Het lokaal werd gebouwd in samenwerking met Stichting Bouwen.

De totale kosten voor dit deelproject waren €3015,00.

De positie van het lokaal is bepaald en de funderingssleuven zijn gegraven.

De positie van het lokaal is bepaald en de funderingssleuven gegraven.

Voordat het beton gestort wordt, wordt kunststof folie in de sleuven aangebracht.

Voordat het beton gestort wordt, wordt kunststof folie in de sleuven aangebracht.

De fundering is gereed. Hierna kan de vloer worden gestort.

De fundering is gereed. Hierna kan de betonvloer worden gestort.

De voorbereidingen voor het storten van de betonnen vloer.

De voorbereidingen voor het storten van de betonnen vloer.

De vloer is gestort.

De vloer is gestort.

De houten constructie van het lokaal is gebouwd.

De houten constructie van het lokaal is gebouwd.

De muren worden gebouwd met planken.

De muren worden gebouwd met planken.

Medewerkers van Stichting Bouwen aan het werk.

Medewerkers van Stichting Bouwen aan het werk.

Het tijdelijke klaslokaal is af!

Het tijdelijke klaslokaal is af!

Van de zijkant.

Van de zijkant.

De binnenkant van het lokaal.

De binnenkant van het lokaal.

Uitzicht op het weeshuis.

Uitzicht op de kinderopvang.

 

Terug naar projecten
Terug naar afgeronde projecten

€3015
100%
4 fundraisers
12