Onderwijs

De onderwijsprojecten hebben in eerste instantie als doel om de kinderen van jongs af aan een degelijke opleiding te kunnen bieden. Daarnaast bieden we ondersteuning bij het voorbereiden van de jongvolwassenen op het verlaten van de kinderopvang. Uiteindelijk is het immers de bedoeling dat zij zelfstandig gaan leven en leren een eventuele eigen familie te onderhouden. Wij vinden het belangrijk dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen jongens en meisjes en dat beide een kans op een goede toekomst krijgen.

We hebben meubels laten maken voor de leraren van Mother Cares Education Complex. Dertien bureaus met stoelen, handgemaakt door onze vaste timmerman. De kosten, €680, hebben we uit onze onderwijs-pot gehaald. Bedankt voor jullie donaties!

(meer…)

€680
100%
0 fundraisers

Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk.

De contactpersoon voor dit project is Ilse: ilsekeukens@stichtingbewaghana.nl. 

Terug naar projecten
Terug naar onderwijsprojecten

€0
0%
0 fundraisers

Ons eerste project is gestart in 2008 en heeft als doel het volgen van onderwijs mogelijk te maken voor kinderen die bij Mother Cares verblijven. Voorheen koppelden we binnen dit project sponsors aan een specifiek kind, dat zij dan gedurende enkele jaren konden helpen met schoolkosten. Sinds januari 2016 heeft een project een andere invulling: in plaats van het sponsoren van een kind, kunnen donateurs betalen voor een leerplek. Die leerplek maakt het mogelijk voor één kind om onderwijs te volgen, gedurende de tijd dat het bij Mother Cares verblijft. Soms is dat enkele weken, soms een paar jaar. Uiteindelijk worden vrijwel alle kinderen bij familie, kennissen of in een nieuw gezin geplaatst.

Per jaar betalen we binnen het educatieprogramma voor tien leerplekken bij Mother Cares.

Sinds 2013 runt Mother Cares een eigen school: Mother Cares Educational Complex (KG1 tot en met Class6, te vergelijken met ons basisonderwijs), waar les wordt gegeven aan kinderen uit de opvang en de omgeving. Doordat deze school door de oprichtster van de kinderopvang wordt aangestuurd, is de invloed op de kwaliteit van het onderwijs hoog. Gezien onze focus op onderwijs behoort dit ook tot de lokale initiatieven die wij graag steunen. Zo kan de kwaliteit worden verhoogd en de zelfstandigheid op educatief vlak worden bevorderd. De school biedt aan ongeveer 300 kinderen onderwijs. Deze kinderen zouden anders geen onderwijs kunnen volgen, omdat de dichtstbijzijnde scholen in de stad liggen en vervoer hier naar toe voor hen onbetaalbaar is.

Donaties die specifiek voor dit project worden gedaan, worden gebruikt om bijvoorbeeld schoolgeld, uniformen, schoenen en rugzakken te betalen. Daarnaast zamelen we schoolartikelen als pennen en schriften in. We richten ons ook op de ontwikkeling van de school.

Als sponsor heb je de mogelijkheid om de schoolkosten voor één leerplek te betalen, eenmalig of gedurende langere periode. De kosten hiervoor bedragen €17,50 per maand. Van dat bedrag worden niet alleen het lesgeld, examengeld en de verplichte school development fees betaald, maar kunnen ook voldoende boeken en schriften, schrijfwaar en uniformen gekocht worden. Voor €7,50 extra per maand krijgt één kind dagelijks een voedzame lunch aangeboden op school.

Je kunt er als sponsor voor kiezen om het basispakket, het lunchgeld of het basispakket met het lunchgeld te betalen. Uiteraard is het ook mogelijk om het project, eenmalig of periodiek, met een willekeurig bedrag te ondersteunen.

We sponsoren tien leerplekken, wat neerkomt op een totaalbedrag van €3000,00 per jaar. Door schommelingen in de koers blijft er soms wat budget over binnen het project. Daarmee bekostigen we onderwijsgerelateerde uitgaven zoals een bijdrage aan een nieuwe schoolbus of schoolmaterialen voor kinderen uit dorpen rondom Mother Cares.

Als je meer wilt weten over dit project, kun je contact opnemen met Lola: lolanouwens@stichtingbewaghana.nl. 

Terug naar projecten
Terug naar projecten onderwijs

€3000,00
100%
16 fundraisers