Zelfredzaamheid

Uit contacten met en bezoeken aan onze partner Mother Cares is gebleken dat er behoefte is aan een meer stabiele en continue situatie waarbij de kinderopvang niet meer volledig afhankelijk is van donateurs. Het doel is een situatie waarin Mother Cares volledig self-supporting is. Stichting Bewa Ghana start dan ook projecten die in algemene zin de zelfredzaamheid van de kinderopvang en de kinderen die er wonen vergroten. Daarnaast worden binnen deze projecten duurzame oplossingen aangeboden voor de onderwijsinstelling van Mother Cares.

Voor dit project hebben we één donatie gekregen. We verwachten in mei 2017 over te gaan tot uitvoering van het project.

Meer informatie volgt binnenkort, of neem contact op met Lola via lolanouwens@stichtingbewaghana.nl.

Terug naar projecten
Terug naar projecten zelfredzaamheid

 

€300
100%
1 fundraisers

Meer informatie over dit project volgt zo spoedig mogelijk.

De contactpersoon voor dit project is Lola, zij is te bereiken via lolanouwens@stichtingbewaghana.nl

Terug naar projecten
Terug naar projecten zelfredzaamheid

€2155
100%
0 fundraisers

Dit project is inmiddels afgerond, we zitten nog in de evaluatie. Foto’s en een update volgen binnenkort!

Dit project heeft als doel het financieren van een zogenaamde nika nika. Dit is een maalmolen, ook wel maïsmolen, die grotere gewassen kan vermalen zodat het verwerkt kan worden in voedsel. Naast deze maalmolen schaffen we een kleinere molen aan. Deze is geschikt voor het vermalen van kleinere voedingsmiddelen, zoals tomaten, pinda’s en paprika.

In Ghana is een aantal voedingsmiddelen ruimschoots voorradig, welke ook door Mother Cares zelf verbouwd wordt. Hierbij valt te denken aan mais, cassave, plantain en yam. Deze vier voedingsmiddelen staan vrijwel altijd aan de basis van elke maaltijd. Echter is er een molen voor nodig om de ruwe producten om te zetten naar bruikbare middelen voor die basis. Mother Cares gaat momenteel elke week naar een boer die een molen in bezit heeft en, tegen betaling, de voedingswaren door de molen haalt. Om enerzijds kosten te besparen en anderzijds inkomsten te genereren, is de aanschaf van een maalmolen de oplossing. Bewoners uit omliggende dorpen kunnen dan namelijk tegen een kleine vergoeding hun gewassen laten malen, wat voor Mother Cares weer wat inkomsten oplevert.

Voor het project willen we een ruimte bouwen, waarin twee molens komen: een grote maïsmolen en een kleinere maalmolen.

De molens zullen worden gekocht bij een dealer in Agona Swedru. Vervolgens zal een timmerman een ruimte bouwen waarin deze maalmolens komen te staan. De ruimte zal gemaakt worden van hout en een golfplaten dak. Dit wordt gedoneerd door een plaatselijke weldoener. Onze Ghanese partner draagt bij door het aanleveren van materialen en bekostigen van de timmerman. Wij zorgen voor een goed slot, zodat de ruimte alleen voor volwassenen toegankelijk is en ook beveiligd is tegen eventuele diefstal van onderdelen van de molens.

De kosten voor het project bedragen €1500, inclusief onvoorziene uitgaven. Klik hier voor het volledige projectplan met specificering van die kosten.

Ilse is coördinator van dit project. Ze is bereikbaar via ilsekeukens@stichtingbewaghana.nl.

Terug naar projecten
Terug naar projecten zelfredzaamheid

€1500
100,000%
0 fundraisers

Dit project is met succes afgerond. We informeren jullie binnenkort over de evaluatie.

In 2014 rondden we het project Lights-on af, waarin we zonnepanelen plaatsten op het dak van de kinderopvang van Mother Cares. Hoewel de installatie in principe goed is gegaan, liep de doelgroep na enige tijd tegen problemen aan. Het systeem werkt veel korter dan het zou moeten. Bovendien is de elektriciteitsrekening vreemd genoeg omhoog gegaan na plaatsing van de zonnepanelen. Daarover hebben we contact opgenomen met toenmalige partner Energiebau Sunergy. Helaas bleek al snel dat zij ons niet meer konden helpen, omdat het bedrijf failliet is.

Daarom zijn we in samenwerking met Stichting Bouwen op zoek gegaan naar een andere organisatie die ons kan helpen met de zonnepanelen. De keuze is op DENG gevallen, een Ghanees bedrijf dat gespecialiseerd is in zonnepanelen. Zij hebben (overigens geheel kosteloos) een onderzoek uitgevoerd. Gebleken is, dat het systeem gekoppeld staat aan het normale elektriciteitsnetwerk en de batterijen niet alleen door zonne-energie worden geladen: tussendoor worden ze ook opgeladen door stroom van het gewone netwerk. De hoeveelheid panelen is bovendien te weinig voor het gewenste systeem.

Natuurlijk is het erg jammer dat het systeem niet werkt zoals beloofd. Gelukkig hebben we samen met onze nieuwe partner voor een oplossing gezorgd: meer zonnepanelen; spaarlampen in plaats van de huidige lampen; en een aparte groepering voor licht en overige elektra, zoals waaiers. De aanpassingen op het systeem zijn in maart 2016 doorgevoerd. Bedankt aan onze donateurs! Daarnaast een expliciet bedankje aan onze partners van Stichting Bouwen, omdat zij het project bijzonder goed hebben gecoördineerd.

IMG_0057

Onze partner DENG

IMG_0109

Ilse en de elektromonteur van DENG met de nieuwe panelen

 

 

 

 

 

 

 

 

33Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ilse: ilsekeukens@stichtingbewaghana.nl. 

Terug naar projecten
Terug naar projecten zelfredzaamheid

€5732
100%
3 fundraisers