Kritiek op weeshuizen

 

De meeste projecten van Stichting Bewa Ghana richten zich op dit moment op het weeshuis Mother Cares Orphanage and Welfare Home. Dit weeshuis in Agona Swedru, in het zuiden van Ghana, werd in 2005 opgericht door de Ghanese Joyce Obeng. Joyce is zelf opgevoed door haar oma in plaats van door haar biologische ouders. Deze ervaring is voor haar aanleiding geweest een weeshuis te starten. De term weeshuis suggereert dat er alleen weeskinderen bij Mother Cares wonen. Dat is niet het geval. Veel kinderen zijn verstoten door hun familie of vanwege financiële problemen van de familie in het weeshuis geplaatst. Natuurlijk is het voor een kind vaak beter om in een gezin op te groeien dan in een weeshuis. Daarom wordt contact met de familie zo veel mogelijk gestimuleerd. De kinderen krijgen regelmatig bezoek en waar mogelijk verblijven zij af en toe een weekend bij de ouders. Als het kan, worden kinderen geadopteerd. Dit gebeurt in samenwerking met het Department of Social Welfare, waar Mother Cares Orphanage and Welfare Home officieel geregistreerd is.

 

Er is veel kritiek op het grote aantal weeshuizen in ontwikkelingslanden. Stichting Bewa Ghana realiseert zich dat de grote hoeveelheid weeshuizen in Ghana geen gewenste situatie is en het beter zou zijn om te werken met een systeem van pleeg- en adoptiegezinnen. Helaas wordt hier in Ghana nog maar weinig mee gewerkt; slechts af en toe wordt een kind geadopteerd door een Ghanees gezin. Bovendien is het niet altijd bekend in hoeverre deze adoptie via een legale manier is gegaan en of het kind ook daadwerkelijk in betere omstandigheden terecht is gekomen. Tot de situatie wat betreft adoptie en pleeggezinnen verbeterd is, ondersteunen wij Mother Cares, zodat zij zoveel mogelijk een huiselijke omgeving voor de kinderen kan creëren. Het resultaat hiervan is zichtbaar. Oudere kinderen zorgen voor de jongere kinderen alsof het hun eigen broertjes en zusjes zijn. De kinderen worden ingedeeld in kamers, waarbij de oudere kinderen van die kamer kleine verantwoordelijkheden krijgen ten opzichte van de jongere kinderen. Voor de allerkleinsten is een aantal zorgmoeders aangesteld. Joyce wordt door alle kinderen als een moeder gezien, waar zij altijd terecht kunnen voor vragen of om hun hart te luchten. De kinderen bij Mother Cares krijgen net zo goed complimenten voor een goed rapport en worden ook wel eens meegenomen op een uitje. Er wordt gezorgd voor voldoende bezigheden: naast een voetbal- en een volleybalveld is er een speeltuintje en worden er workshops sieraden maken aangeboden. De kinderen kunnen lessen volgen in het spelen van instrumenten en drummen en dansen op traditionele wijze.

 

Om te voorkomen dat de kinderen die nu in het weeshuis zitten later zelf genoodzaakt zijn hun kinderen naar een weeshuis te brengen, investeren we in goed onderwijs. Dat gebeurt door de kinderen te sponsoren zodat zij naar goede scholen kunnen, maar ook door het aanbieden van buitenschoolse verdiepingslessen en workshops zoals eerder genoemd. Op zoveel mogelijk manieren worden de kinderen gestimuleerd zich te ontwikkelen, zowel op educatief als op sociaal gebied.

Regelmatig heeft Joyce gesprekken en discussies met de kinderen over armoede in het eigen land en hoe daar zelf iets aan te doen. Het belang van goed onderwijs wordt benadrukt. De jongvolwassenen krijgen daarnaast ook seksuele voorlichting, waarmee geprobeerd wordt te voorkomen dat zij (te) jong kinderen krijgen.

 

Vorig jaar heeft het Department of Social Welfare weeshuizen in Ghana bezocht en onderzocht op het gebied van hygiëne, kwaliteit van zorg en onderwijs, mate van persoonlijke begeleiding, seksuele intimidatie door leeftijdsgenootjes en medewerkers, contact met eventuele familie en algemene ervaring van de kinderen. Er zijn gesprekken gehouden met de kinderen, zowel in groepsverband als individueel en het huis is uitvoerig bekeken. Mother Cares Orphanage and Welfare Home kwam als de beste in de wijde omgeving uit het onderzoek. Het weeshuis scoort op alle punten voldoende tot uitstekend. Dit is voor ons een bevestiging van wat wij zelf hebben ervaren: dat de kinderen bij Mother Cares beter af zijn dan bij hun biologische ouders, als die al in leven zijn.

 

Het Department of Social Welfare is momenteel bezig met een grootschalige campagne om het aantal weeshuizen in Ghana te verkleinen en het systeem van pleeg- en adoptiegezinnen te verbeteren. Stichting Bewa Ghana en Mother Cares Orphanage and Welfare Home steunen deze campagne zoveel mogelijk, zolang wij van mening zijn dat dit het meeste oplevert voor de kinderen.

 

Kijk op www.mothercares.nl voor meer informatie over en foto’s van het weeshuis.
Kijk op www.ovcghana.org voor meer informatie over de campagne van de sociale dienst en de checklist van het grootschalige onderzoek.

 

Terug naar nieuws

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *